தாய் பாலும் தண்ணீரும் ஒன்னாதான் இருந்துச்சு விலையில்லாம கிடைச்சுச்சு ஆனா இப்ப எல்லாமே தலைகீழா போனுச்சு மனித உடலில் தண்ணீர் என்பது ஜீரண...

Blog Archive