வீட்டின் மையப் பகுதி வெற்றிடமாக இருக்க வேண்டும்! இல்லை ஆபத்து..?

நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் என்ற பொதுவான பழமொழி ஒன்று உள்ளது. ஒருவரது உடல் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருப்பதற்கு பின்பற்ற வேண்டிய சில வாஸ்து...

நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் என்ற பொதுவான பழமொழி ஒன்று உள்ளது.

ஒருவரது உடல் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருப்பதற்கு பின்பற்ற வேண்டிய சில வாஸ்து சாஸ்திர டிப்ஸ் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...

வீட்டின் மையப் பகுதியான ஹாலில் கனமான நாற்காலிகளைப் போட்டு வைக்கக்கூடாது. எப்போதுமே வீட்டின் மையப்பகுதி வெற்றிடமாக இருக்க வேண்டும்.

ஏனெனில் வீட்டின் மையப் பகுதியான ஹால் தான் பிரம்மஸ்தானம். இந்த இடம் வெற்றிடமாக இருந்தால் தான், நேர்மறை ஆற்றல் தடையின்றி பாயும்.

ஒருவேளை அவ்விடத்தில் பாயும் ஆற்றலுக்கு தடை ஏற்பட்டால், அதனால் அவ்வீட்டில் உள்ளோர் தான் ஆரோக்கிய பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும்.

இதேவேளை, அனுமன் உடல் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாப்பர். வீட்டின் தெற்கு திசையை நோக்கி அனுமன் போட்டோவை தொங்கவிடுங்கள்.

இதனால் வீட்டினுள் உடல் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கும் ஆற்றல்கள் நுழைவது தடுக்கப்பட்டு, உடல் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும்.

வீட்டைச் சுற்றியுள்ள சுவர் மற்றும் நுழைவு வாயில் கதவு ஒரே உயரத்தில் இருக்க வேண்டியது அவசியம். அதிலும் வீட்டின் நுழைவு வாயிலின் பக்கவாட்டில் சிட்ரஸ் பழங்கள் அல்லது செடிகளை வளர்த்து வாருங்கள். இது உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும்.

மேலும் பல...

0 comments

Blog Archive